A un preu llençat (Per poc valor monetari)

Temes associats al refrany: maneres de dir