A un pare escampador, un fill arreplegador (Sol ocórrer que qui ha passat precarietat en la joventut, reacciona contra el mal comportament dels progenitors i no vol que els seus fills patisquen com ell)

Temes associats al refrany: parentiu