A un mal criat, un bon criador (Es diu al·ludint als pares que han estat llibertins però no toleren les faltes de llurs fills)

Temes associats al refrany: parentiu