A ultrança [o A tota ultrança] (Fins al darrer límit; extremadament, sense reparar en dificultats)

Temes associats al refrany: maneres de dir