A tret de gargall (Molt prop. Expressió usada entre gent poc culta)

Temes associats al refrany: maneres de dir