A trenc d'alba, a punt d'alba, el toc d'alba (Començament del crepuscule del mati. Entre dos clarors)

Temes associats al refrany: maneres de dir, oratgeTraducción al castellano (google): Al amanecer, a punto de amanecer, el toque de alba (Comienzo del crepúsculo de la mañana. Entre dos luces)