A tots ajuda Déu, no al que sembra en terra mala (És inútil esperar resultats d’una cosa o persona que no té mitjans ni enteniment per a produir-los)

Temes associats al refrany: déu, camp