A tota hora [o a totes hores] (A cada moment)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): En todo momento [oa todas horas] (A cada momento)