A tornajornals (Ajudant-se mútuament a treballar la terra o a fer una altra feina, de manera que la feina que fa un per l’altre és compensada per la que fa aquest pel primer)

Temes associats al refrany: maneres de dir, treball