A tocar (Molt prop)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Cerca (Muy cerca)