A toc d'esquella (Amb puntualitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir