A terra [o En terra, o Per terra] (Indicant situació o moviment fins al contacte amb el paviment)

Temes associats al refrany: maneres de dir