A tals filles, tals gendres (Segons el caràcter, la galania o la fortuna de la xica, trobarà el pretendent adequat que la suporte o li agrade)

Temes associats al refrany: parentiu