A ta filla, mentres creix, dóna-li allò que mereix (Recomana no escatimar mitjans i invertir en el seu futur)

Temes associats al refrany: parentiu, donar