A so de tabals no s’agafen pardals (Qui pretenga alguna cosa o objectiu ha d’evitar pregonar la seua idea si no vol que algú altre se l’apropie o se li avance)

Temes associats al refrany: animals, música