A so de mar (Es diu de tots els efectes, pertrets i aparells del vaixell, quan estan col·locats de la forma més adequada per a la navegació. Preparar el vaixell per a enfrontar mal temps)

Temes associats al refrany: mar, maneres de dir