A Sant Mateu, verema i batolla arreu [batollar = batre a mà] (21 setembre) (És temps de collir el raïm i tirar els fruits secs a terra)

Temes associats al refrany: plantes, sants, vinya, mesos, camp