A Sant Martí, mata el porc i enceta el vi, despatxa el criat i mata el rossí (11 novembre ) (Convé fer reserva càrnia per a l’hivern, mentre que el vi novell ja ha madurat)

Temes associats al refrany: animals, mesos, vinya, sants