A Sant Josep, lo cep descobert (19 març)

Temes associats al refrany: sants, vinya, mesos