A Sant Joan, les garbes al camp; a Sant Pere, les garbes a les eres (24 juny) (29 juny) (Marca el temps que hi ha des de la recol·lecció fins la sega)

Temes associats al refrany: plantes, camp, sants, mesos