A sant Francesc pilla el reclam i ves; i si no agarres res, no tornes més (4 octubre)

Temes associats al refrany: sants



Traducción al castellano (google): A Francisco pilla el reclamo y pruebas, y si no coges nada, no vuelves más