A Sant Antoni la perdiu busca matrimoni (17 gener) (És quan aprofiten els caçadors per caçar-la col·locant el perdigot en una gàbia perquè les atrega amb el seu cant)

Temes associats al refrany: animals, mesos, sants, caça