A Sant Andreu, si no han sembrat, sembreu. ( 30 novembre )

Temes associats al refrany: camp, mesos, santsTraducción al castellano (google): En Sant Andreu, si no han sembrado, siembra. (30 noviembre)