A saber [o anar a saber] (Expressió de dubte)

Temes associats al refrany: maneres de dir, saberTraducción al castellano (google): A saber [o ir a saber] (Expresión de duda)