A redossa (A l'abric, a recer)

Temes associats al refrany: maneres de dir