A reculons [o De reculons] (A recules)

Temes associats al refrany: maneres de dir