A recules o [De recules] (Reculant, movent-se cap enrera. Perdent força, intensitat, poder, etc.))

Temes associats al refrany: maneres de dir