A rebolcons (Donant tombs per terra)

Temes associats al refrany: maneres de dir