A rajaploma (Parlar o escriure tal com ix.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlarTraducción al castellano (google): A vuela pluma (Hablar o escribir tal y como sale.)