A qui no li agradi que s'hi posi fulles (Es diu com a autojustificació de qui fa alguna cosa amb ple convenciment que està actuant bé)

Temes associats al refrany: plantes