A qui menja bé el pa, és pecat donar-li all (A qui és menjador, no convé facilitar-li que ens deixe sense res. La coentor de l’all fa menjar molt pa)

Temes associats al refrany: menjar, plantes