A qui li pica, se rasca; i si no s'aguanta (Significa que cal deixar les preocupacions per als qui se consideren o senten perjudicats)

Temes associats al refrany: consellsTraducción al castellano (google): ¿A quién le pica, se rasca, y si no se aguanta (Significa que hay que dejar las preocupaciones para quienes se consideran o sienten perjudicados)