A qui el testament [o donació] en vida faça que li esclafen el cap amb una maça (No s'ha de fer donació dels béns en vida)

Temes associats al refrany: cos huma, consells