A qui bé et vol, fes-li poques visites perquè et desitge.(És un bon consell, perquè l’excès de convivència duu a vegades a desavinences per qüestió de gustos o de caràcters)

Temes associats al refrany: consells