A quatre passes (A molt poca distància)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A cuatro pasos (A muy poca distancia)