A punt (En el moment oportú. Preparat o disposat per a alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A punto (En el momento oportuno. Preparado o dispuesto para algo)