A pujar i baixar (Manera de comptar els tantos d'una partida de carrer en la qual només es té en compte la diferència que un bàndol gaudeix sobre l'altre. D'aquesta manera, quan es marxe, només es dirà una xifra i no dues)

Temes associats al refrany: joc, maneres de dir