A prova (Expressió que denota que una cosa reuneix les condicions requerides per a l'ús a què hom la destina)

Temes associats al refrany: maneres de dir