A port arribat, vot oblidat (Quan s’obté l’objectiu que es pretenia s’obliden ràpidament els esforços, els sacrificis i les promeses esmerçades. Els mariners s’emparen freqüentment a la Mare de Déu en les tempestes)

Temes associats al refrany: mar