A poquet a poquet, entra l'aigua en lo campet (Es refereix a que amb constància i paciència s'aconsegueixen moltes coses)

Temes associats al refrany: maneres de dir, aigua, camp