A poc d'espai [o a poc espai] (Al cap de poca estona)

Temes associats al refrany: maneres de dir