A poc a poc, que tot arriba (Recomana paciència)

Temes associats al refrany: consells