A pleret (A poc a poc, sense pressa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): A Pleret (Poco a poco, sin prisa)