A plens pulmons (Cridar molt i escandalosament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma