A pica de l'aigua beneita i mossa d'hostal, tothom hi fica mà.

Temes associats al refrany: aiguaTraducción al castellano (google): A pila del agua bendita y moza de hostal, todo el mundo mete mano.