A pic de (En el moment precís. Exactament en eixa hora)

Temes associats al refrany: maneres de dir