A peu parat (Es diu de la partida en la qual el mitger només desenvolupa la tasca pròpia de la seua demarcació. Es refereix a un mitger que no ha deferir, ja que té un punter o un altre jugador que realitza la ferida)

Temes associats al refrany: cos huma, joc, maneres de dir