A peu eixut [o a peu sec] (Sense mullar-se els peu)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): A pie enjuto [oa pie seco] (Sin mojarse los pie)