A peresa no el guanyeu, mai en Sam va dur un bonítol

Temes associats al refrany: animals, mar