A part (Separadament, de banda; separat dels altres)

Temes associats al refrany: maneres de dir